آرشیو اخبار

نشست تخصصی حوزه معاونت پژوهش و فناوری

نشست تخصصی حوزه معاونت پژوهش و فناوری

نشست تخصصی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی – کاربردی به میزبانی مرکز علمی – کاربردی بهشهر و با حضور روسای و معاونین پژوهشی مراکز علمی – کاربردی مازندران برگزار گردید.

ادامه مطلب
 کلینیک های عارضه یابی بخش صنعت باید در مراکز علمی – کاربردی مازندران ایجاد شود

کلینیک های عارضه یابی بخش صنعت باید در مراکز علمی – کاربردی مازندران ایجاد شود

حمید راشدی معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی که در نشست تخصصی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی – کاربردی در مرکز علمی – کاربردی بهشهر سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: حوزه فناوری در دانشگاه جامع به سادگی در دسترس است چراکه تقریبا 250 نهاد از دانشگاه جامع علمی – کاربردی مجوز مرکز دارند که باید از این پتانسیل استفاده کرد.

ادامه مطلب