آرشیو اخبار

نشست  هیئت  واحد استانی با مدیرعامل ماشین سازی تبریز

نشست هیئت واحد استانی با مدیرعامل ماشین سازی تبریز

  در راستای پیگیری مصوبات سفر قبلی هیئت واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران و در حاشیه سی و ششمین اجلاس سراسری روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی کشور، جلسه ای مشترک با حضور تیم فنی واحد استانی مازندران متشکل از رئیس مرکز علمی- کاربردی سرای کیفیت اندیشان نوآور بابل و کارشناسان فنی همراه و مدیرعامل ماشین سازی تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست مشترک با رئیس مرکز علمی – کاربردی شهرداری، مدیرعامل سازمان پارکها و کارشناسان سازمان ترافیک شهرداری تبریز

نشست مشترک با رئیس مرکز علمی – کاربردی شهرداری، مدیرعامل سازمان پارکها و کارشناسان سازمان ترافیک شهرداری تبریز

در راستای پیگیری مصوبات سفر قبلی هیئت واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران و در حاشیه سی و ششمین اجلاس سراسری روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی کشور، جلسه ای مشترک با حضور تیم فنی واحد استانی مازندران متشکل از رئیس مرکز علمی- کاربردی سرای کیفیت اندیشان نوآور بابل و کارشناسان فنی همراه و رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز، مدیرعامل سازمان پارکها، کارشناسان سازمان ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب