اسلایدر - آرشیو

واحد استانی مازندران شهادت تعداد از آتش نشانان و هموطنان عزیز را در حادثه هولناک ساختمان پلاسکو به ملت ایران و خانواده های این عزیزان تسلیت می گوید.

واحد استانی مازندران شهادت تعداد از آتش نشانان و هموطنان عزیز را در حادثه هولناک ساختمان پلاسکو به ملت ایران و خانواده های این عزیزان تسلیت می گوید.

ادامه مطلب