اسلایدر - آرشیو

نشست رییس واحد استانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی مازندران با بسیج علمی و سازندگی

نشست مشترک کارآفرینی و حمایت از طرحها و ایده های مراکز آموزشی دانشگاه با بسیج علمی و سازندگی 29 دی ماه جاری در محل دفتر رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست رییس واحد استانی  دانشگاه جامع علمی-کاربردی مازندران با بسیج علمی و سازندگی

نشست رییس واحد استانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی مازندران با بسیج علمی و سازندگی

نشست مشترک کارآفرینی و حمایت از طرحها و ایده های مراکز آموزشی دانشگاه با بسیج علمی و سازندگی 29 دی ماه جاری در محل دفتر رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران برگزار شد.

ادامه مطلب
دیدار ریاست محترم دانشگاه و هیئت همراه با فرماندهی سپاه کربلای استان مازندران

دیدار ریاست محترم دانشگاه و هیئت همراه با فرماندهی سپاه کربلای استان مازندران

دکتر آقاجانی ریاست واحد استانی طی این جلسه با بیان اینکه دانشگاههای امروزی باید به سمت دانشگاههای نسل سوم(مهارت¬محور؛ برای توان¬افزایی دانشجویان جهت کار در مشاغل موجود جامعه) و چهارم (اشتغال¬محور؛ برای خلق مشاغل جدید در جامعه) پیش بروند

ادامه مطلب
دیدار ریاست واحد استانی و هیئت همراه  با مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا استان مازندران

دیدار ریاست واحد استانی و هیئت همراه با مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا استان مازندران

دکتر آقاجانی ریاست واحد استانی در این جلسه ضمن معرفی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشتند: دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی مهارت محور، فناوری محورواشتغال محور(کارآفرین)درمقایسه با دیگردانشگاهها است.

ادامه مطلب