اخبار - آرشیو

اولین جشنواره هوانوردی سیمرغ

اولین جشنواره هوانوردی سیمرغ

اولین جشنواره هوانوردی سیمرغ با گرامیداشت شهدای خلبان استان مازندران در شهرستان سیمرغ و با هدف شناسیایی فناوری های هوانوردی و ایجاد فرصت های کسب و کار در صنعت هوانوردی توسط مرکز سرای کیفیت اندیشان نوآور برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
اولین جشنواره هوانوردی سیمرغ

اولین جشنواره هوانوردی سیمرغ

اولین جشنواره هوانوردی سیمرغ با گرامیداشت شهدای خلبان استان مازندران در شهرستان سیمرغ و با هدف شناسیایی فناوری های هوانوردی و ایجاد فرصت های کسب و کار در صنعت هوانوردی توسط مرکز سرای کیفیت اندیشان نوآور برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب