اخبار - آرشیو

بازدید سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استانی مازندران از مراکز جهاد کشاورزی بابلسر و فرهنگ و هنر واحد 3 مازندران 96/1/28

بازدید سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استانی مازندران از مراکز جهاد کشاورزی بابلسر و فرهنگ و هنر واحد 3 مازندران 96/1/28

بازدید سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استانی مازندران از مراکز جهاد کشاورزی بابلسر و فرهنگ و هنر واحد 3 مازندران

ادامه مطلب
شاخص سرمایه انسانی ایران در بین 130 کشور 85 است

شاخص سرمایه انسانی ایران در بین 130 کشور 85 است

معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه مازندران با بیان اینکه از سال ۲۰۱۳ شاخص جدیدی با عنوان شاخص سرمایه انسانی توسط مجمع جهانی اقتصاد تدوین شد که بیشترین توجه را به اثرگذاری آموزش در حوزه اقتصاد دارد، گفت: متاسفانه وضعیت کشورمان در این بخش خوب نیست و ایران رتبه ۸۵ را در این شاخص بین ۱۳۰ کشور دارد.

ادامه مطلب
دکتر بزرگ حداد: لازم است فرصت‌های شغلی و وضعیت نسبی اشتغال در استان‌ها احصا شود.

دکتر بزرگ حداد: لازم است فرصت‌های شغلی و وضعیت نسبی اشتغال در استان‌ها احصا شود.

دکتر بزرگ حداد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در نشست هم اندیشی روسا و معاونین مراکز مازندران عنوان کرد: لازم است فرصت‌های شغلی و وضعیت نسبی اشتغال در استان‌ها احصا شود.

ادامه مطلب