اخبار

جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران

جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران مدیریت گالری

جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران مورخه ۹۶/۱۱/۱۴ برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی توسعه کسب و کارهای اجتماعی
دوره آموزشی توسعه کسب و کارهای اجتماعی توسط واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی توسعه کسب و کارهای اجتماعی مدیریت گالری

دوره آموزشی توسعه کسب و کارهای اجتماعی توسط واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران برگزار شد.

ادامه مطلب