اخبار شیرپوینت - آرشیو

وام شهریه

وام شهریه

یک میلیارد و 815 میلیون ریال اعتبار برای وام شهریه نیمسال اول 90-1389 تخصیص داده شد.

ادامه مطلب