اخبار شیرپوینت - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ویژه مراقبین امتحانات در غرب استان مازندران

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ویژه مراقبین امتحانات در غرب استان مازندران

کارگاه آموزشی مهارتهای ویژه مراقبین امتحانات در روز دوشنبه مورخ 30/02/1392 در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 نوشهر و با حضور مراقبین و مسئولین محترم مراکز علمی کاربردی از شهرهای آمل تا تنکابن تشکیل شد

ادامه مطلب