اخبار شیرپوینت - آرشیو

جلسه توجیهی دانشجویان جدید در مركز آموزش جهاد كشاورزی مازندران

جلسه توجیهی دانشجویان جدید در مركز آموزش جهاد كشاورزی مازندران

  جلسه توجیهی دانشجویان جدید در مرکز آموزش جهاد کشاورزی مازندران با حضور دکتر طهماسبی عضو شوراء و مدیر گروه موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی،مسئولین و اساتید شانزدهم مهرماه سال جاری برگزار شد.

ادامه مطلب