اخبار شیرپوینت - آرشیو

اعتكاف مازندران

اعتكاف مازندران

پیش بینی می شود امسال بالغ بر 300 نفر دانشجوی علمی - كاربردی در مراسم اعتكاف در استان مازندران شركت نمایند.

ادامه مطلب
جلسه هم اندیشی روسای مراكز علمی – كاربردی و دبیران انجمن های علمی مازندران

جلسه هم اندیشی روسای مراكز علمی – كاربردی و دبیران انجمن های علمی مازندران

جلسه هم اندیشی رؤسای مراکز علمی ـ کاربردی غرب استان مازندران و دبیران انجمن های علمی ـ دانشجویی این مراکز با حضور رئیس واحد استانی در مرکز علمی ـ کاربردی کارآموزان برگزار شد.

ادامه مطلب
وام کمک هزینه شهریه

وام کمک هزینه شهریه

دوهزار و 31 میلیون ریال وام کمک هزینه شهریه مربوط به یک هزار و 354 نفر از دانشجویان به حساب 21 مرکز علمی – کاربردی استان واریز شد.

ادامه مطلب