اخبار شیرپوینت - آرشیو

 اعلام فهرست چند برابر ظرفیت نیمه‌متمركز آزمون دوره‌های ‌مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‎ای ارشد

اعلام فهرست چند برابر ظرفیت نیمه‌متمركز آزمون دوره‌های ‌مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‎ای ارشد

فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت كدرشته محل‌های نیمه‌متمركز آزمون دوره‌های ‌مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‎ای ارشد سال 1392 دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد .​

ادامه مطلب