اخبار شیرپوینت - آرشیو

کسب مقام ورزشی

کسب مقام ورزشی

تیم کشتی مجتمع آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی مازندران در نهمین دوره مسابقات کشتی آزاد مراکز آموزشی جهاد کشاورزی کشور اول شد.

ادامه مطلب