اخبار شیرپوینت - آرشیو

تجلیل از استادان نمونه دانشگاه علمی – کاربردی مازندران

تجلیل از استادان نمونه دانشگاه علمی – کاربردی مازندران

   معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران در مراسم تجلیل از استادان نمونه دانشگاه علمی- کاربردی مازندران در مراسم تجلیل بر ضرورت شناسایی طرح های محرک توسعه استان تاکید کرد.حسن خیریان پور گفت:انتخاب طرح های محرک توسعه استان  می تواند در جهت و مسیر برنامه های توسعه منطقه ای و ملی جایگاه با ارزش خود را در سطح منطقه نمایان سازد.

ادامه مطلب