اخبار شیرپوینت - آرشیو

 قابلیت اعلام شکایات، توسط مدرسان و دانشجویان گرامی در سامانه جامع آموزشی دانشگاه ایجاد شد.

قابلیت اعلام شکایات، توسط مدرسان و دانشجویان گرامی در سامانه جامع آموزشی دانشگاه ایجاد شد.

 قابلیت اعلام شکایات، توسط مدرسان و دانشجویان گرامی در سامانه جامع آموزشی دانشگاه ایجاد شد. جهت طرح شکایات ابتدا باید وارد کاربری خود شوند سپس از منوی اصلی گزینه شکایات را انتخاب نمود و فیلد های موجود را تکمیل فرماییند

ادامه مطلب