اخبار شیرپوینت

بازدید معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از مرکز علمی کاربردی سازه های سنگین مازندران و مرکز نوآوری نوور

بازدید معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از مرکز علمی کاربردی سازه های سنگین مازندران و مرکز نوآوری نوور گالری

در این بازدید مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی دانشگاه و روسای واحدهای استانی منطقه ۲ دانشگاه جامع علمی کاربردی معاون آموزشی دانشگاه را همراهی کردند

ادامه مطلب