اخبار شیرپوینت

برگزاری استار‌تاپ‌ها با ظرفیت های استانی/راه اندازی ۱۳۰ مرکز رشد و نوآوری/چاپ ۲۳ عنوان کتاب درسی در فرایند کیفی سازی
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور اعلام کرد

برگزاری استار‌تاپ‌ها با ظرفیت های استانی/راه اندازی ۱۳۰ مرکز رشد و نوآوری/چاپ ۲۳ عنوان کتاب درسی در فرایند کیفی سازی گالری

به منظور آموزش هدفمند در دانشگاه جامع علمی کاربردی ۱۳۰ مرکز رشد و نوآوری راه اندازی شده است

ادامه مطلب