اخبار شیرپوینت

مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج اساتید دانشگاه علمی کاربردی مازندران برگزار شد
مسئول بسیج اساتید دانشگاههای استان مازندران؛ دانشگاه جامع علمی کاربردی دانایی را به توانایی تبدیل می کند

مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج اساتید دانشگاه علمی کاربردی مازندران برگزار شد گالری

در این مراسم از زحمات رمضان کریمی نیا تقدیر و مجید قربانی به مسئول جدید بسیج اساتید دانشگاه علمی کاربردی مازندران معرفی شد

ادامه مطلب